4.1 Onderhoud Systeem

Gevaren:
 • Technisch falen door onvoldoende/foutief onderhoud
 • Verwondingen door:
  • foutief gebruik en/of ongeschikt gereedschap
  • het in aanraking komen met product, bewegende delen, stroom, druk en/of hitte
  • brand en/of explosie

Wettelijke en andere eisen:

 • ROSR
 • CEVNI
 • ADN
 • Arbo Besluit (Art. 3.5h)

Planning en uitvoer van onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de kapitein/eigenaar. De kapitein draagt zorg voor een goede overdracht naar de bemanning voor de uitvoer van onderhoudstaken volgens het onderhoudsmanagementsysteem.

Het onderhoudssysteem bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

 • Overzicht van de verplichte scheepscertificaten en de eventuele verloopdata. Zie kennisblad Certificaten (KB003);
 • Inzicht in gepland onderhoud;
 • Overzicht van reparaties (uitgevoerd en nog open);
 • Overzicht met punten voor de komende werfbeurt;
 • Overzicht met Kritische apparatuur (KB004);
 • Inzicht Conditions of Class (CoC) en de verloopdata ervan.

Conditions of Class (CoC)

Met Conditions of Class (CoC) wordt bedoelt de maatregelen die genomen moeten worden om klasse te behouden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om reparaties of surveys die uitgevoerd dienen te worden. Deze maatregelen dienen meestal binnen een bepaalde tijd uitgevoerd te worden. Wanneer de maatregelen niet binnen de gestelde termijn zijn genomen, kan het schip haar klasse verliezen.

Daarnaast zijn er verschillende Testen en controles (KB005) die door de bemanning wo
rden uitgevoerd. Deze staan beschreven in het bijbehorende kennisblad. Hierin staan ook de te gebruiken formulieren en checklisten genoemd.

Let vóór het starten van onderhoudswerkzaamheden op de volgende punten:

 • Wat zijn de benodigde PBM;
 • Is Lock-out/tag-out (LOTO) nodig (KB006);
 • Is er een Werkvergunning (KB007 & FC05) nodig;
 • Wat zijn de geschikte gereedschappen en zijn deze in goede staat.

Laat collega’s weten waar en wanneer er onderhoudswerkzaamheden gaan plaatsvinden en informeer hen ook wanneer deze zijn afgerond.

Indien nodig, bijvoorbeeld op een scheepswerf, controleert de kapitein regelmatig de werkzaamheden.

De eigenaar en/of bevrachter monitort de voortgang van het onderhoud.

Planning

Afronden

Planning en uitvoer van onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de kapitein/eigenaar. De kapitein draagt zorg voor een goede overdracht naar de bemanning voor de uitvoer van onderhoudstaken volgens het onderhoudsmanagementsysteem.

Het onderhoudssysteem bestaat minimaal uit de volgende onderdelen:

 • Overzicht van de verplichte scheepscertificaten en de eventuele verloopdata. Zie kennisblad Certificaten (KB003);
 • Inzicht in gepland onderhoud;
 • Overzicht van reparaties (uitgevoerd en nog open);
 • Overzicht met punten voor de komende werfbeurt;
 • Overzicht met Kritische apparatuur (KB004);
 • Inzicht Conditions of Class (CoC) en de verloopdata ervan.