WOORD VOORAF

Waarom hebben wij eigenlijk een handboek nodig? Is onze ervaring of kennis niet voldoende om het werk veilig en efficiënt uit te voeren?

Uw ervaring en kennis is inderdaad een zeer waardevolle bron van informatie! En te veel procedures, formulieren en checklists hoeft niet altijd bij te dragen aan een verhoogde veiligheid aan boord. Het zijn uiteindelijk de mensen die het werk, soms onder zware omstandigheden, moeten doen.

Toch hopen wij dat dit handboek u en uw bemanning ondersteunt bij de werkzaamheden. Door de schrijvers van het EBM is geprobeerd de tekst zo kort mogelijk te houden. De mensen die aan dit handboek hebben meegewerkt komen uit de praktijk en hebben de teksten met een zeer kritische blik beoordeeld.

Het handboek heeft voor u de volgende voordelen:

  • Als informatiebron mocht u op zoek zijn naar bepaalde kennis over een onderwerp;
  • Als hulpmiddel om nieuw of bestaand personeel te trainen;
  • Als ondersteuning als u op zoek bent naar formulieren en checklists.

Naast eigen kennis en ervaring is er vanzelfsprekend ook gekeken naar wet- en regelgeving en naar de vereisten van opdrachtgevers en ketenpartners. Denk bij het laatste aan bijvoorbeeld:

  • ADN;
  • Tanker Management and Self Assessment (TMSA);
  • European Barge Inspection Scheme (EBIS);
  • Barge Inspection Questionnaire (BIQ of BIRE).

Uiteindelijk heeft iedereen die werkzaam is in deze sector hetzelfde doel als het om veiligheid en milieu gaat: geen ongelukken! Iedereen veilig aan en ook weer van boord!

Tot slot, u ziet dat het handboek uit 13 hoofdstukken bestaat. De hoofdstukken lopen gelijk met de 13 elementen uit de TMSA. TMSA is de norm waar uw bevrachtingskantoor aan dient te voldoen, wanneer het wil werken voor de grotere ketenpartners/opdrachtgevers.

De TMSA is bedoeld voor het ‘kantoor’, maar heeft ook invloed op u en uw bemanning aan boord. Soms is een hoofdstuk wat korter dan een ander. Wanneer het hoofdstuk (TMSA-element) vooral voor het bevrachtingskantoor is bedoeld, beschrijven we alleen kort wat er verwacht wordt van het bevrachtingskantoor. U weet dan toch waar het hoofdstuk over gaat.